Általános szerződési feltételek

megbízási szerződés

Megbízási szerződés

amely létrejött egyrészről

Cégnév: Fazakas E.V. Zsuzsanna PFA
Székhely: Románia, 545500 Szováta, Restád utca 14/A
Adószám: 41267081
EU adószám: RO46737389
Bankszámlaszám: 
RO73 BTRL 0270 1201 G597 13XX (RON, BT)
12600016-15498404-45890739 (HUF, WISE)

Képviselő: Fazakas Zsuzsánna

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó),

másrészről

Kisvállalkozói MiniWeb csomag Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

(külön-külön: „Fél”, együtt: „Felek”) között az https://ajanlat.zsanna.com/ weboldalon kitöltött megrendelési űrlap beküldésének napján az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya

1.1 A Megrendelő megrendeli a Vállalkozótól a Megrendelőt és tevékenységét/szolgáltatásait bemutató weboldal megtervezését és elkészítését a Vállalkozó MiniWeb csomag ajánlata alapján. A Megrendelő az ajánlatot elfogadja.

Az ajánlat a következőket tartalmazza:

 • max.2 oldalas WordPress honlap max. 5 menüponttal
 • mobilbarát működés
 • közösségi médiás felületekre való hivatkozás
 • süti figyelmeztetés
 • alap SEO beállítások (google)
 • alap spam-védelem
 • írott útmutató a weboldal használatához, további szövegek, képek feltöltéséhez
 • #bónusz: kedvezmény logó elkészítésére – egy változatban vektorgrafikus formában kerül átadásra

A Vállalkozó a weboldalt a saját tárhelyén készíti el, véglegesítés után átköltözteti a Megrendelő tárhelyére.

2. Szerzői jog, szavatosság, jogszavatosság

2.1 A Vállakozó jogosult az elkészült weboldalt referenciaként szerepeltetni marketinganyagaiban, a Megrendelő nevének feltüntetésével.

3. Átadás

3.1 A Vállalkozó a design kialakítása során egy változat készítésére köteles, valamint ennek a változatnak a Megrendelő igényei szerinti módosítására.

3.2 Megrendelő köteles a szükséges módosításait a bemutatástól számított 5 munkanapon belül megadni.

3.3 Határidők: a Felek közösen alakítják ki a projekt ütemezését

 • munka befejezése: az elkészült honlap elérhető az interneten.
 • a munka befejezésének várható ideje: 45 nap.
 • a munka elkészítése és befejezése függ a Megrendelő által biztosított tartalmi anyagok, szövegek elektronikus megküldésétől.

4. Pénzügyi megállapodások

4.1 Az érvényes kisvállalkozói MiniWeb csomag díja a https://ajanlat.zsanna.com/ weboldalon kerül meghirdetésre.

A díj két egyenlő részletben kerül kifizetésre, 50% a megrendeléskor és 50% a weboldal átadása előtt.

4.2 A díj kifizetése szabályos számla ellenében történik, a számla e-mailben való megküldésétől számított 8 napon belül.

4.3 A Vállalkozó megrendelői fizetési késedelem esetén 11% késedelmi kamatra jogosult. A késedelem 15.napját követően a Vállalkozó jogosult a jelen szerződéstől elállni és a már rendelkezésre bocsátott munkát visszakövetelni.

4.4 A díj nem tartalmazza a domain és tárhely árát, megvásárlását. Ezeket a Megrendelőnek kell biztosítania. A Vállalkozó tanácsot nyújthat a tárhely kiválasztásában.

5. A szerződés hatálya, megszűnése

5.1 A jelen szerződés a megrendelés napján lép hatályba.

5.2 A jelen szerződés az átadásig egyik fél által sem szüntethető meg.

5.3 Bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani a másik fél súlyos szerződésszegése esetén.

6. Kapcsolattartás

6.1 A Felek kapcsolattartása a teljesítés során:

Megrendelő részéről a megrendelési űrlapban megadott név, e-mailcím és telefonszám.

Vállalkozó részéről (név, e-mailcím, telefonszám): Fazakas Zsuzsanna, hello@zsanna.com, +36 70 673 4930 vagy +40 745 140082.

7. Mellékletek

7.1 A Megrendelő által kitöltött megrendelői űrlap a szerződés mellékletét képezi.

7.2 Jelen szerződés pontjait a felek közösen értelmezték, s azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadták.

7.3 A megrendelés (megrendelői űrlap elküldése) elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, mely fizetési kötelezettséggel jár. Ennek értelmében a Megrendelő tudomásul veszi, hogy nem gyakorolhatja elállási jogát, mert a Vállalkozó a teljesítést a Megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg (megrendelési űrlap elküldése).

7.4. A szerződés a megrendelési űrlap kitöltésével és a Küldés gombra való kattintással jön létre és a Fazakas E.V. Zsuzsanna PFA vállalkozóval (Székhely: Románia, 545500 Szováta, Restád utca 14/A, adószám: 41267081, EU adószám: RO46737389) köttetik meg.

7.5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a román jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

7.6 Romániai ügyfelek számára jelen szerződés román nyelven is elküldődik emailben.