Condiții contractuale generale

contract de angajament

Contractul de cesiune

care létrejött aréDe la

Numele companiei: Zsuzsanna Fazakas E.V. PFA
Sediul central din România, 545500 Szováta, Restád utca 14/A
Număr de identificare fiscală: 41267081
Număr de TVA UE: RO46737389
Bankszámlaszám: 
RO73 BTRL 0270 1201 G597 13XX (RON, BT)
12600016-15498404-45890739 (HUF, WISE)

Reprezentant: Zsuzsánna Fazakas

ca antreprenor (denumit în continuare "contractantul")),

alteéDe la

Clientul pachetului MiniWeb pentru afaceri mici (denumit în continuare "clientul")

(în afaraön-edön: "Fél", împreună "părțile") între https://ajanlat.zsanna.com/ în ziua în care trimiteți formularul de comandă de pe site-ul web, sub rezerva următoarelor condiții:

1. Obiectul contractului

1.1. Clientul va comanda Antreprenorului să proiecteze și să creeze un site web de prezentare a Clientului și a activităților/serviciilor sale pe baza ofertei de pachete MiniWeb a Antreprenorului. Clientul acceptă oferta.

Oferta include următoarele:

 • site WordPress de maxim 2 pagini cu maxim 5 elemente de meniu
 • operare mobilă
 • linkuri către platformele de socializare
 • avertizare cookie
 • Setări SEO de bază (google)
 • protecție de bază împotriva spam-ului
 • instrucțiuni scrise pentru utilizarea site-ului web, încărcarea de texte și imagini suplimentare
 • #bonus: reducere la designul logo-ului - o versiune va fi livrată în format grafic vectorial

Antreprenorul va crea site-ul web pe propriul hosting, iar după finalizare îl va muta pe hostingul Clientului.

2. Drepturi de autor, garanție, garanție legală

2.1. Contractantul are dreptul de a include site-ul web finalizat ca referință în materialele sale de marketing, cu numele Clientului.

3. Transfer

3.1 Antreprenorul este obligat să realizeze o versiune a proiectului și să modifice această versiune în conformitate cu cerințele Clientului.

3.2. Clientul trebuie să furnizeze orice modificări necesare în termen de 5 zile lucrătoare de la prezentare.

3.3 Termene limită: părțile vor elabora în comun calendarul proiectului.

 • lucrare finalizată: site-ul web finalizat este disponibil pe internet.
 • durata preconizată pentru finalizarea lucrărilor: 45 de zile.
 • pregătirea și finalizarea lucrării sunt condiționate de transmiterea electronică a materialelor de conținut și a textelor furnizate de către client.

4. Acorduri financiare

4.1 Prețul pachetului Small Business MiniWeb aplicabil va fi publicat pe site-ul https://ajanlat.zsanna.com/.

Taxa va fi plătită în două tranșe egale, 50% la momentul comenzii și 50% înainte de livrarea site-ului web.

4.2 Taxa va fi plătită contra unei facturi obișnuite în termen de 8 zile de la trimiterea facturii prin e-mail.

4.3 În cazul întârzierii la plată de către contractant, 11% are dreptul la dobânzi de întârziere. După a 15-a zi de întârziere, Antreprenorul are dreptul de a se retrage din prezentul contract și de a revendica lucrările deja prestate.

4.4 Taxa nu include achiziționarea domeniului și a găzduirii. Acestea trebuie să fie furnizate de către Client. Antreprenorul poate oferi consultanță cu privire la alegerea găzduirii.

5. Domeniul de aplicare al contractului, rezilierea

5.1. Prezentul contract intră în vigoare la data comenzii.

5.2. Prezentul contract nu poate fi reziliat de niciuna dintre părți până la livrare.

5.3 Fiecare parte are dreptul de a rezilia prezentul contract cu efect imediat, printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părți, în caz de încălcare gravă a contractului de către cealaltă parte.

6. Contactați

6.1. Relațiile dintre părți pe durata executării:

Numele, adresa de e-mail și numărul de telefon furnizate de client în formularul de comandă.

Pentru contractant (nume, adresă de e-mail, număr de telefon): Zsuzsanna Fazakas, hello@zsanna.com, +36 70 673 4930 sau +40 745 140082.

7. Anexe

7.1. Formularul de comandă completat de către Client este anexat la contract.

7.2 Părțile au interpretat împreună dispozițiile prezentului contract și l-au acceptat ca fiind în deplin acord cu intențiile lor.

7.3. Comanda (transmiterea formularului de comandă) este considerată contract încheiat pe cale electronică și face obiectul plății. În consecință, Clientul recunoaște că nu își poate exercita dreptul de retragere, deoarece Antreprenorul a început executarea cu acordul prealabil expres al Clientului (trimiterea formularului de comandă).

7.4. Contractul se încheie prin completarea formularului de comandă și prin apăsarea butonului Trimite și se încheie cu Zsuzsanna Fazakas E.V. PFA, cu sediul social: strada Restád nr. 14/A, 545500 Szováta, România, număr de identificare fiscală: 41267081, număr de identificare fiscală UE: RO46737389.

7.5. În ceea ce privește aspectele care nu sunt reglementate în prezentul contract, prevalează prevederile relevante ale legislației românești.

7.6 Romániai ügyfelek számára jelen szerződés román nyelven is elküldődik emailben.